LỜI CHÚC TRONG NGÀY

MỜI CÁC BẠN DÙNG TRÀ

LỜI HAY Ý ĐẸP

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:TRUYỆN CƯỜI

NGHỀ GIÁO

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  BÁO MỚI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  NHẢY DÂY THỜI HIỆN ĐẠI

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với Toán học và cuộc sống - Nguyễn Văn Ái.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi thử lần 1 năm 2011 môn tiếng Anh (có kèm theo đáp án) của trường THPT chuyên ĐHSPHN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Ái (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:58' 25-06-2011
  Dung lượng: 26.3 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐHSPHN
  Tháng 1/2011
  Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D
  Thời gian làm bài: 90 phút

  ĐỀ THỊ GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

  1. A: Do you mind if we schedule the meeting for 11 o’clock?
  B: Well, actually, I __________ earlier
  A. will prefer it B. would prefer it to be
  C. am preferring D. should prefer it will be
  2. This statue is a lifelike __________ of Christ Jesus.
  A. presentation B. presenting
  C. representation D. representative
  3. Mr.Black: What shall I do when I want to call you?
  Nurse: __________.
  A. You shall find the red button B. Press the red button on the left
  C. I’d come every ten minutes D. Staty here and enjoy yourself
  4. My brother had his camera __________ from his car in the office car-park
  A.lost B.robbed
  C.missed D.stolen
  5. We need to __________ more of our waste and glass
  A.tricylce B. respectably
  C. respectful D.cyclone
  6. It is not __________ to be drunk in the street.
  A. respecting B. respectably
  C. respectful D. respectable
  7. He lost in the election because he is a weak and __________ leader
  A. undeciding B. undecided
  C. undecisive D. indecisive
  8. My teacher is very __________ .
  A. unknowledged B. knowledged
  C. knoledgeable D. known
  9. Don`t worry ! Our new product will keep your bathroom clean and __________.
  A. odourless B. odour
  C. odourful D. odourlessly
  10. All his plans for starting his own business fell __________.
  A. in B. through
  C. down D. away
  11. The police car collided with a fire __________.
  A. engine B. enginer
  C. engineer D. engineering
  12. A: I`d like to change some money
  B: __________.
  A. Five tens, please B. Which currency?
  C. You haven`t signed it. D. What`s your account number?
  13. I had a __________, which I couldn`t explain, that something terrible was going to happen.
  A. feeling B. view
  C. sense D. thought
  14. Mr. Smith is a __________ person. If he says he will do something, you know that he will do.
  A. dependent B. independent
  C.depending D. dependable
  15. He will do the work and the send you the __________ for it
  A. addition B. sum
  C. note D. bill
  16. There is too much __________ in this world.
  A. greediness B. greed
  C. greedy D. greedness
  17. Customer: Can I have a look at that pullover, please?
  Salesgirl: __________.
  A. It`s much cheaper B. Which one? This one?
  C. Sorry, it is out of stock. D. Can I help you?
  18. They had to walk up a very __________ holl every day.
  A. stepped B. sharp
  C. steep D. straight
  19. A: Can I help you, madam?
  B: __________.
  A. Yes, it`s in our summer sale. B. It`s very cheap.
  C. No, thanks. I`m just looking D. Right. It looks a bit small.
  20. The man who lives opposite us somethimes comes __________ for a cup of coffee.
  A. iver B. off
  C. on D. to
  21. She was singing an old Spanish folksong, a favourite of __________.
  A. her B. her own
  C. hers D. herself
  22. The elderly tourists do not find the thought
   
  Gửi ý kiến

  THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG